The products of Ferdinand Tierenteyn are often mentioned and praised in the media, nowadays as well as in the past.

The famous flemish writer Willen Elsschot (Antwerp, 1882-1960, pseudonym of Alfons Jozef de Ridder) has written 9 mustard poems for Ferdinand Tierenteyn in the period 1949-1959. Interested? You can find the full version of the poems below or in the small booklet ‘De mosterdverzen’ written by Vic van de Reyt.

 • Geen mostaard is zoo fijn

  Geen MOSTAARD is zoo fijn
  als die van FERDINAND TIERENTEYN
  Alle lekkerbekken weten:
  er is geen smakelijk eten
  als er geen mostaard wordt bijgedaan
  Dan pas is men voldaan
  Maar wat ik U nog zeggen wil:
  in mostaard is er veel verschil.
  Die van Tierenteyn FERDINAND
  is de beste van heel het land

  Let wel op het adres:
  FERDINAND TIERENTEYN
  Bisschop Seghersplein 16
  GENT

  Lezer, Smakelijk eten
  (Snoeck's 1949)

 • Zoek Noord of Zuid, zoek Oost of West

  Zoek Noord of Zuid, zoek Oost of West,
  De mostaard van FERDINAND is het best
  Men spreekt van Engeland of Dijon
  alsof men het daar beter kon,
  Maar FERDINAND Tierenteyn lacht er mee
  en deelt zijn geheim aan niemand mee.
  Moest men een werelkampioenschap beginnen,
  FERDINAND Tierenteyn zou het winnen.
  In heel de oude stad van Gent
  is hij bemind en overbekend.
  Hij werkt er op het Bisschop Seghersplein.
  En 't Is daar dat gij voor mostaard moet zijn.
  Denkt aan de voornaam FERDINAND
  want Tierenteynen zijn er veel in 't land.

  Let wel op het adres:
  FERDINAND TIERENTEYN
  Bisschop Seghersplein 16, Gent
  Telefoon 512.63

  Lezer, proef hem direct!
  (Snoeck's 1950)

 • Lofzang op de mostaard

  De armste man en de rijkste vent
  zijn zonder MOSTAARD niet kontent.
  Het beste eten is zonder smaak,
  maar met mostaard is het een andere zaak,
  als het er is mijn beste vriend,
  die waarlijk de naam van mostaard verdient.
  En onder ons gezegd en elders gezwegen,
  ga langs grote en kleine wegen,
  gij vindt er maar een in heel het land
  die echt van mostaard heeft verstand.
  Hoe hij het doet is niet geweten
  maar men proeft het dadelijk bij het eten.
  - Wat zegt gij vriend? Wie mag dat zijn?
  - Weet gij het niet, gij stom konijn?
  Hij is bekend bij groot en klein
  en woont in Gent op 't Bisschop Seghersplein.
  Zijn naam is Tierenteyn FERDINAND.
  Wacht geen dag, wordt direct zijn klant.
  Moge hij ons zijn hele leven
  den mostaardzegen blijven geven.

  Let wel op het adres:
  FERDINAND TIERENTEYN
  Bisschop Seghersplein 16, Gent
  Telefoon 512.63

  Lezer, proef hem direct!
  (Snoeck's 1951, 1952, 1958)

 • Mostaardpraatje

  Wat is dat met Ferdinand Tierenteyn,
  dat iedereen daar voor mostaard wil zijn?
  Van rijk tot arm, van groot tot klein,
  voor mij, Sophie, is 't een geheim,
  waarvan ik het fijne zou willen weten,
  want ik kan geen andere mostaard meer eten.
  Als ze op den hoek bij Jef Castelein
  eens zonder Ferdinand's mostaard zijn,
  dan sta ik te duivelen en te vloeken
  omdat ik hem elders moet gaan zoeken.
  Eens heb ik een ander merk geprobeerd,
  maar 'k heb het nooit meer geriskeerd,
  want toen mijnen vent begon te eten
  heeft hij de pot op straat gesmeten.
  Dus alleen nog mostaard van Ferdinand
  veruit de beste van heel het land.

  Let wel op het adres:
  Mostaardfabriek FERDINAND TIERENTEYN
  Bisschop Seghersplein 16, Gent
  Telefoon 512.63

  En ... opgepast voor namaak,
  want die heeft nooit die fijne smaak.

  (Snoeck's 1953)

 • In de school

  Ondervraging over eetwaren

  Meester : 'Wat mag toch de beste wijn wel zijn ?'
  Jefke : 'Dat kan zowel Bordeaux als Bourgogne zijn.'
  Meester : 'Wat zou toch de beste kaas wel zijn ?'
  Jantje : 'Dat kan zowel Hollandse als Franse zijn.'
  Meester : 'Wat mag het beste bier dan zijn?'
  Fonske: 'Dat kan zowel Pale-Ale als Munich zijn.'
  Meester: 'Maar wat zou de beste peperkoek zijn?'
  Pietje: 'Daar kan maar weinig verschil in zijn.'
  Meester: 'Wat zou dan wel de beste mostaard zijn?'
  Heel de klas: 'De mostaard van FERDINAND TIERENTEYN'
  Meester: 'Waar haalt gij allen zo veel verstand?'
  Heel de klas: 'Maar meester dat weet men in heel het land. En omdat de mensen het weten willen zij geen andere mostaard eten. Men kan het gemakkelijk proeven en ruiken. En wie dat niet kan is een uilskuiken. LEVE FERDINAND TIERENTEYN te GENT, op 't Bisschop Seghersplein. Hij is, van het het vasteland, de bekwaamste mostaardfabrikant. Hij werkt maar door, hij gaat vooruit. De concurrenten trekken hun haren uit. Tel. 26 32 63'.

  (Snoeck's 1954, 1960)

 • De wereld is groot

  In de woestijnen vindt men kokosnoten
  en wilden op hun blote poten.
  Voor whisky moet gij in Engeland zijn
  en in Frankrijk voor de beste wijn.
  De Duitsers zijn in de medicijnen baas
  en in Holland vindt men de beste kaas.
  Congo is beroemd voor zijn olifanten
  en Harelbeke voor zijn toebaksplanten.
  Maar mijn allerbeste kameraad
  geef mij voor MOSTAARD nu eens raad.
  Voor mostaard, gij onnozele vent?
  De beste vindt men hier in Gent.
  Ga naar het Bisschop Seghersplein
  en vraag naar FERDINAND Tierenteyn.
  Hij is gekend van groot en klein.
  Een volksvriend lijk er weinig zijn.
  Hebt gij zijn mostaard eens gegeten
  dan wilt gij van geen ander meer weten.

  TIERENTEYN FERDINAND
  16, Biscchop Seghersplein te Gent

  De beste fabrikant van heel ons Belgenland.

  Tel. 26 32 63

  (Snoeck's 1955)

 • Wedstrijd in Zwitserland

  OFFICIELE UITSLAG
  De Zwitsers wilden door een wedstrijd weten
  waar de beste mostaard werd gegeten,
  want van die er hun vacantie doorbrachten
  kregen zij voortdurend mostaardklachten.
  Van Londen, Keulen en Dijon,
  waar men mostaard maken kon,
  moest de Jury stalen slikken
  die niets anders deden dan pikken.
  De tranen liepen over hun kaken,
  er waren er die begonnen te braken.
  Daar stond toen nog een laatste pot:
  'die proeven wij nog in de naam van God'.
  De Jury proefde en stapte vooruit
  en riep die pot tot Koning uit.
  Het was de mostaard van Ferdinand,
  de beste van heel het vasteland.

  FERDINAND TIERENTEYN
  16, Bisschop Seghersplein
  Gent - tel. 26 32 63

  (Snoeck's 1956)

 • Grote mannen

  Juffrouw : 'Wie is voor u de beroemste man?'
  Jefke : 'Alexander de Grote.'
  Jantje : 'Karel, ook de Grote.'
  Franske : 'Jan Breydel en Pieter de Grote. Ik wil zeggen de Coninck.'
  Fonske : 'Jules.'
  Juffrouw : 'Wie is dat , Jules?'
  Fonske : 'Wel, Julius Caesar, Juffrouw.'
  Juffrouw: 'En gij, Sloeberke?'
  Sloeberke: 'Wel, onze Tierenteyn Ferdinand, de knapste mostaardfabrikant van 't Europese vasteland.'
  Heel de klas: 'Leve Ferdinand Tierenteyn, hij mag er nog lange jaren zijn tot vreugde van zijn klienten en tot schaamte van zijn concurrenten. Het baat niet dat zij ter bedevaart gaan: zij moeten eraan, zij moeten eraan.'

  Ferdinand TIERENTEYN
  Mostaardfabriek
  Bisschop Seghersplein 16 te GENT
  Tel. 26 32 63

  En goed weten: eens gegeten, nooit vergeten!

  (Snoeck's 1957)

 • Lofzang van de mosterd

  Het is vrij algemeen bekend
  tot 1000 uren buiten Gent
  dat allerlei grote en kleine heren
  proberen mosterd te fabriceren.
  Zij doen het met een ernstig gezicht
  als deden zij zowaar hun plicht
  door zaden te malen en te mengen
  in de hoop van mosterd voort te brengen.
  Maar tot hun allergrootst verdriet
  gelijkt dat goedje op mosterd niet.
  Het doet een mens niet niezen maar braken
  en kreten van verwensing slaken.
  Sa vrienden, neemt een kloek besluit,
  smijt dat vergift het venster uit,
  eet mosterd van TIERENTEYN FERDINAND,
  veruit de bekwaamste fabrikant
  van ons beminde Belgenland.

  Let op het adres:
  Ferdinand TIERENTEYN, p.v.b.a.
  Sparrestraat 49, Gent
  tel/ 26.32.62 (2 l.)

  En goed weten: Niet vergeten!

  (Snoeck's 1959)