Productkwaliteit was en is een top-prioriteit voor Ferdinand Tierenteyn.  De producten die U aankoopt moeten dit keer op keer kunnen bewijzen.  Daarvoor steunt het bedrijf op een aantal peilers.

Voedselveiligheid: HACCP, FAVV en COMEOS FOOD

Bij Ferdinand Tierenteyn hechten we veel belang aan de smaak-kwaliteit van onze mosterds, maar uiteraard ook aan de voedselveiligheid.  Om aan de terecht strenge eisen van onze afnemers te voldoen, volgt Ferdinand Tierenteyn de HACCP principes nauwgezet op.  Wij staan dan ook onder de voortdurende controle van het FAVV en beschikken over een Comeos Food Certificate - Higher Level.

Traditie in receptuur: een eeuwenlange voorsprong

Een goede receptuur ligt aan de basis van een goede mosterd.  De recepturen van Ferdinand Tierenteyn hebben met glans, sinds 1818, bijna 2 volle eeuwen getrotseerd.  Dat een product na 2 eeuwen nog steeds in de kijker staat en gegeerd wordt door de meest vooraanstaande verbruikers en de meest kritische consumenten, kan enkel en alleen maar een bewijs zijn van een sterk gefundeerde smaak, aroma en pittigheid.

Keuze en kwaliteitscontrole mosterdzaden

Een mosterd is samengesteld uit een mengeling van diverse mosterdzaden.  Zowel de soort zaad als de kwaliteit van dat zaad zijn belangrijk.  Ferdinand Tierenteyn vindt een goede verstandhouding met de leverancier/importeur van de zaden dan ook essentieel.  Daarom wordt van oudsher zoveel mogelijk met een beperkt aantal leveranciers gewerkt: zij kennen onze noden en weten hoezeer wij belang hechten aan kwaliteit.  Uiteraard wordt elke levering bij aankomst op ons bedrijf nog eens nagekeken.  Enkel partijen die aan onze verwachtingen voldoen, komen het bedrijf binnen.

Kleinschalig in productie-omvang, nauwgezet in productie-opvolging

De kleinschaligheid van Ferdinand Tierenteyn is een bewuste optie.  Om de kwaliteit en het karakter van ons traditionele, smaakvolle product te kunnen garanderen en op te volgen, wensen wij dicht bij het productieproces en onze grondstoffen te staan.  Daarom staat de zaakvoerder dagdagelijks op de productievloer, bij de mosterdmolens.  Wij willen onze grondstoffen en ons product continu opvolgen.  Nagenoeg iedere kilogram mosterd die het bedrijf verlaat, is door de ‘moutardier’ gezien geweest.  Deze werkmethode laat toe om continu in te spelen op de soms kleine accentverschuivingen van de grondstoffen.  Het blijven tenslotte natuurproducten die in grote lijnen misschien gelijkaardig lijken, maar in kleine details van elkaar kunnen verschillen.  Het ‘Fingerspitzengefühl’ van de moutardier is hier zoveel meer waard dan het computeralgoritme van een mega-productiesysteem.

2010 © Ferdinand Tierenteyn - Gent